سایت تبلیغاتی نیازجو
مناسبت های بیست و هفت فروردین-مناسبت های 15 آوریل-تقویم تاریخ-نیازجو

مناسبت های 27 فروردین | مناسبت های 15 آوریل

مناسبت های 27 فروردین | مناسبت های 15 آوریل 27 فروردین برابر با 15 آوریل 69 میلـادی «اتو» مدعی امپراتوری روم در جنگ «بدریاکوم» در شمال ایتالیا از نیرو های دولتی شکست خورد و روز بعد خودکشی کرد. 27 فروردین برابر با 15 آوریل 1205 میلـادی یک سال پس از غارت قسطنطنیه (استانبول امروز) توسط […]