سایت تبلیغاتی نیازجو
مناسبت های ششم فروردین-مناسبت های 26 مارس-تقویم تاریخ-نیازجو

مناسبت های ششم فروردین | مناسبت های 26 مارس

مناسبت های ششم فروردین | مناسبت های 26 مارس بیرونی در البلاغه نوشته است: 6 فروردین ، نوروز بزرگ است . و نزد ایرانیان جشن بزرگ می‌باشد . گویند خداوند در این روز مشتری را آفرید. زرتشتیان می گویند زرتشت در این روز توفیق یافت که با خداوند مناجات کند. زادروز آشو زرتشت روز ششم […]