سایت تبلیغاتی نیازجو
مناسبت های هجدهم فروردین-مناسبت های 6 آوریل-تقویم تاریخ-نیازجو

مناسبت های هجدهم فروردین | مناسبت های 6 آوریل

مناسبت های هجدهم فروردین | مناسبت های 6 آوریل فتح اندلس به دست مسلمانان در چنین روزی در سال 92 ه ق اندلس به دست مسلمین و به رهبرى طارق بن زیاد فتح شد . مسلمانان عرب و بربرهاى شمال آفریقا در سال 92 هجرى قمری تحت فرماندهى طارق بن زیاد با 12 هزار مرد […]