سایت تبلیغاتی نیازجو
مناسبت های نوزدهم فروردین-مناسبت های 7 آوریل-تقویم تاریخ-نیازجو

مناسبت های نوزدهم فروردین | مناسبت های 7 آوریل

مناسبت های نوزدهم فروردین | مناسبت های 7 آوریل جشن فروردینگان / فروردین روز روز نوزدهم هر ماه «فروردین» نام دارد و 19 فروردین جشنی برگزار می‌شد، به نام «فروردینگان» که به آن «فرودگ» نیز می‌گویند که به فره وهر درگذشتگان پاک تعلق داشت و به یاد روان آنان بود. فروردینگان جشنی است برای یادبود […]