سایت تبلیغاتی نیازجو
199,000 تومان
شماره آگهی: 2709
سایت تبلیغاتی نیازجو
وبینار کشت سلول

توضیحات آگهی

وبینار کشت سلول

در گوگل میت به مدت 4 ساعت برگزار میشود

سرفصل ها:

کاربردهای کشت سلول

آزمایشگاه کشت سلول

تجهیزات

ایمنی وکنترل عوامل خطر در آزمامیشگاه

تیره های سلولی

منبع بافتی مناسب برای کشت سلول

خصوصیات مورفولوژیک سلول ها درکشت

محیط کشت سلولی وخصوصیات آن

ترکیبات محیط کشت

منجمد کردن

روش تامین محیط کشت

کنترل کیفی در محیط کشت

آلودگی های میکروبی

سایر سیستم های کشت سلولی

پروتکل ها

ثبت نام:
https://evnd.co/cNhup