سایت تبلیغاتی نیازجو
مناسبت های بیست و یک فروردین-مناسبت های 9 آوریل-تقویم تاریخ-نیازجو

مناسبت های 21 فروردین | مناسبت های 9 آوریل

مناسبت های 21 فروردین | مناسبت های 9 آوریل 21 فروردین برابر با 9 آوریل 351 میلـادی آتیلـا رهبر هون ها شهر «مِس = مِتس» از شهر های فرانک نشین (واقع در کشور فرانسه امروز و قبلـا متعلق به آلمان) را تصرف و ویران ساخت. ایرانیان هون ها را که قبلـا قصد ورود به قلمرو […]