سایت تبلیغاتی نیازجو
پیدایش نوروز-تاریخچه نوروز-نیازجو

پیدایش نوروز | تاریخچه نوروز

پیدایش نوروز خاستگاه نوروز در ایران باستان است و هنوز هم مردم مناطق گوناگون فلات ایران، نوروز را جشن می‌گیرند. زمان برگزاری نوروز، در آغاز فصل بهار است در متن‌های کهن ایران از جمله شاهنامه فردوسی و تاریخ طبری، جمشید و در برخی دیگر از متن‌ها، کیومرث به عنوان پایه‌گذار نوروز معرفی شده‌است. نوروز در […]