سایت تبلیغاتی نیازجو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 2195
سایت تبلیغاتی نیازجو
کارگر ساده نیازمندیم

توضیحات آگهی

کارگر ساده نیازمندیم

به تعدادی کارگر ساده جهت امور تاسیساتی با بیمه و جای خواب نیازمندیم

02144459929