سایت تبلیغاتی نیازجو
سایت تبلیغاتی نیازجو
دوره آموزش طراحی واکسن در بیو انفورماتیک

توضیحات آگهی

دوره آموزش طراحی واکسن در بیو انفورماتیک

طراحی واکسن از 18 مهر دو روز در هفته ارسال شده همراه با پرسش و پاسخ

مروری بر ساختار و عملکرد سیستم ایمنی

مسیر فراوری آنتی ژن
ساختارو نحوه عملکرد آنتی بادی و آنتی ژن ها
اصول ا یمونوانفورماتیک
ساختار، خصوصیات و عملکرد اپی توپ ها
مروری بر همسانه سازی و کلونینگ
پیش بینی اپیتوپ
مهندسی پروتئین نوترکیب
بررسی بیان و تغییرات پس از ترجمه
فرمولاسیون واکسن
داکینگ پروتئین- پپتید
ارزیابی خصوصیات فیزیک و شیمیایی واکسن

همراه با مدرک معتبر از پارک علم وفناوری دانشگاه شهید بهشتی

ثبت نام:
https://evnd.co/xN0Kn